محصولات

LENOVO Y70-70
LENOVO
LENOVO Y70-70
۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
-
23 FULL HD
LENOVO
23 FULL HD
۳٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
THINKPAD L440
LENOVO
THINKPAD L440
۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 2600+LCD 19
LENOVO
COREI7 2600+LCD 19
۲٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
-
هشت هسته کش 8
LENOVO
هشت هسته کش 8
۵٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 2600
LENOVO
COREI7 2600
۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 2600
LENOVO
COREI7 2600
۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI5 2400
LENOVO
COREI5 2400
۲٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI5 2400
LENOVO
COREI5 2400
۲٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
-
 COREI5  2400
LENOVO
COREI5 2400
۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 2600
LENOVO
COREI7 2600
۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 2600
LENOVO
COREI7 2600
۱٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
LENOVO THINKCENTRE M72Z
LENOVO
LENOVO THINKCENTRE M72Z
۲٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
-
THINKPAD T450S
LENOVO
THINKPAD T450S
۴٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
-
هشت هسته کش 8
LENOVO
هشت هسته کش 8
۷٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
LENOVO EDGE Z72
LENOVO
LENOVO EDGE Z72
۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
-
LENOVO LCD 23
LENOVO
LENOVO LCD 23
۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
-
دو هسته کش 4   USB3
LENOVO
دو هسته کش 4 USB3
۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
LED 23+SPEAKER
LENOVO
LED 23+SPEAKER
۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
-
LENOVO LCD 21
LENOVO
LENOVO LCD 21
۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI3 +LCD 19
LENOVO
COREI3 +LCD 19
۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
-
دو هسته ای کش 3  USB3
LENOVO
دو هسته ای کش 3 USB3
۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
-
YOGA ULTRABOOK
LENOVO
YOGA ULTRABOOK
۳٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
THINKPAD EDGE E540
LENOVO
THINKPAD EDGE E540
۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE2DUO+LCD 19  HP
LENOVO
CORE2DUO+LCD 19 HP
۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
-
باندل.حرفه.ای مهندسی.طراحی
LENOVO
باندل.حرفه.ای مهندسی.طراحی
۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
-