محصولات

estone x7
RPIPC
estone x7
۵۵٬۰۰۰ تومان
-
APEDRA A8
RPIPC
APEDRA A8
۶۵٬۰۰۰ تومان
-
iMICE X9
RPIPC
iMICE X9
۵۵٬۰۰۰ تومان
-
iMICE X8
RPIPC
iMICE X8
۵۵٬۰۰۰ تومان
-
APEDRA A9
RPIPC
APEDRA A9
۶۵٬۰۰۰ تومان
-
CORE I7 رم8 گرافیک 1G DDR5
RPIPC
CORE I7 رم8 گرافیک 1G DDR5
۲٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I3 رم 8  گرافیکدار
RPIPC
CORE I3 رم 8 گرافیکدار
۱٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 گرافیک RX550 4G
RPIPC
COREI7 گرافیک RX550 4G
۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 گرافیک GT730 4G
RPIPC
COREI7 گرافیک GT730 4G
۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7  گرافیک GTX 550
RPIPC
COREI7 گرافیک GTX 550
۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
-
کیس اداری وب گردی
RPIPC
کیس اداری وب گردی
۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
چهارهسته کش 12 گرافیک 1G DDR5
RPIPC
چهارهسته کش 12 گرافیک 1G DDR5
۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7+گرافیک2GDDR5
RPIPC
COREI7+گرافیک2GDDR5
۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7  هشت هسته رم 16
RPIPC
COREI7 هشت هسته رم 16
۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI5+گرافیک 4G DDR 5
RPIPC
COREI5+گرافیک 4G DDR 5
۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI5  گرافیک 2G
RPIPC
COREI5 گرافیک 2G
۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
-
 CORE I3رم4
RPIPC
CORE I3رم4
۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
-
 4 هسته  رم 4 گرافیک 2
RPIPC
4 هسته رم 4 گرافیک 2
۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
-
کیس اداری
RPIPC
کیس اداری
۶۰۰٬۰۰۰ تومان
-
XEON 12CACHE RAM 8 VGA 1G DDR5
RPIPC
XEON 12CACHE RAM 8 VGA 1G DDR5
۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
-