محصولات

رم16+ گرافیک GTX 1060 6G
RPIPC
رم16+ گرافیک GTX 1060 6G
۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
-
رم16 +گرافیک 4G DDR5
RPIPC
رم16 +گرافیک 4G DDR5
۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
-
رم 16+گرافیک2GDDR5
RPIPC
رم 16+گرافیک2GDDR5
۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
-
رم 32+گرافیک 2GDDR5
RPIPC
رم 32+گرافیک 2GDDR5
۳٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
-
رم8+گرافیک 4G DDR5
RPIPC
رم8+گرافیک 4G DDR5
۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
رم 16+گرافیک 3G DDR5 192 BIT
RPIPC
رم 16+گرافیک 3G DDR5 192 BIT
۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
رم8+گرافیک 1G DDR5 192 BIT
RPIPC
رم8+گرافیک 1G DDR5 192 BIT
۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE  I7+RAM8
RPIPC
CORE I7+RAM8
۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
-
رم8+گرافیک 4G DDR 5
RPIPC
رم8+گرافیک 4G DDR 5
۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
-
رم16+گرافیک 1G DDR5 192 BIT
RPIPC
رم16+گرافیک 1G DDR5 192 BIT
۱٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
رم8+گرافیکGEFORCE 4G
RPIPC
رم8+گرافیکGEFORCE 4G
۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
-
 CORE I3رم4گرافیک 1G
RPIPC
CORE I3رم4گرافیک 1G
۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
 4هسته  رم4 گرافیک 2
RPIPC
4هسته رم4 گرافیک 2
۸۸۰٬۰۰۰ تومان
-
کیس اداری
RPIPC
کیس اداری
۵۵۰٬۰۰۰ تومان
-
رم8گرافیک1G DDR5
RPIPC
رم8گرافیک1G DDR5
۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
-
رم 16 هارد 2000  گرافیک 1G DDR5 192 BIT
RPIPC
رم 16 هارد 2000 گرافیک 1G DDR5 192 BIT
۱٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I7*گرافیک 4G DDR5
RPIPC
CORE I7*گرافیک 4G DDR5
۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
TESLA 1
RPIPC
TESLA 1
۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
-