محصولات

رم16+ گرافیک GTX 1060 6G
RPIPC
رم16+ گرافیک GTX 1060 6G
۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
-
رم16 +گرافیک 4G DDR5
RPIPC
رم16 +گرافیک 4G DDR5
۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
-
رم 16+گرافیک2GDDR5
RPIPC
رم 16+گرافیک2GDDR5
۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
-
رم 32+گرافیک 2GDDR5
RPIPC
رم 32+گرافیک 2GDDR5
۳٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
-
رم8+گرافیک 4G DDR5
RPIPC
رم8+گرافیک 4G DDR5
۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
رم 16+گرافیک 3G DDR5 192 BIT
RPIPC
رم 16+گرافیک 3G DDR5 192 BIT
۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
رم8+گرافیک 1G DDR5 192 BIT
RPIPC
رم8+گرافیک 1G DDR5 192 BIT
۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
رم8+گرافیک 4G DDR 5
RPIPC
رم8+گرافیک 4G DDR 5
۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I7*گرافیک 4G DDR5
RPIPC
CORE I7*گرافیک 4G DDR5
۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-