محصولات

COREI5 2400+LCD 17 DELL
HP
COREI5 2400+LCD 17 DELL
۱٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
QUAD 6600+LCD 19 DELL
DELL
QUAD 6600+LCD 19 DELL
۱٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI5+LCD 17 DELL
DELL
COREI5+LCD 17 DELL
۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE2DUO+LCD 17 DELL
DELL
CORE2DUO+LCD 17 DELL
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI3+LCD 17 DELL
LENOVO
COREI3+LCD 17 DELL
۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI3 +LCD 17
LENOVO
COREI3 +LCD 17
۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI3 3220
DELL
COREI3 3220
۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
-
INTEL 8400+LED 22 HP TOUCH
DELL
INTEL 8400+LED 22 HP TOUCH
۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE2DUO+LCD 19  DELL
LENOVO
CORE2DUO+LCD 19 DELL
۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI3+LCD 19 HP
DELL
COREI3+LCD 19 HP
۳٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
-
باندل.حرفه.ای مهندسی.طراحی
HP
باندل.حرفه.ای مهندسی.طراحی
۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
-
باندل حرفه ای DELL
DELL
باندل حرفه ای DELL
۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
-