محصولات

چهارهسته کش 12
DELL
چهارهسته کش 12
۷۹۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I5 رم 8 گرافیک 2GDDR5
HP
CORE I5 رم 8 گرافیک 2GDDR5
۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
-
کیس CORE i5 رم4
HP
کیس CORE i5 رم4
۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I7 رم8 گرافیک 1G DDR5
RPIPC
CORE I7 رم8 گرافیک 1G DDR5
۲٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I3 رم 8  گرافیکدار
RPIPC
CORE I3 رم 8 گرافیکدار
۱٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI5 رم 4
HP
COREI5 رم 4
۸۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 هشت هسته کش 8
DELL
COREI7 هشت هسته کش 8
۲٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 گرافیک RX550 4G
RPIPC
COREI7 گرافیک RX550 4G
۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
-
دو هسته ای اداری مهندسی بازی
LENOVO
دو هسته ای اداری مهندسی بازی
۶۵۰٬۰۰۰ تومان
-
AMD A4 5300 گرافیک ATI 4G
HP
AMD A4 5300 گرافیک ATI 4G
۶۹۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 گرافیک GT730 4G
RPIPC
COREI7 گرافیک GT730 4G
۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI3 گرافیک 2G DDR5
DELL
COREI3 گرافیک 2G DDR5
۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 3770
HP
COREI7 3770
۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7  گرافیک GTX 550
RPIPC
COREI7 گرافیک GTX 550
۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
-
سه هسته ای گرافیک GRFORCE 210
HP
سه هسته ای گرافیک GRFORCE 210
۷۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7  2600هشت هسته
HP
COREI7 2600هشت هسته
۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
-
چهارهسته کش 8
LENOVO
چهارهسته کش 8
۸۹۰٬۰۰۰ تومان
-
کیس اداری وب گردی
RPIPC
کیس اداری وب گردی
۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
چهارهسته کش 12 گرافیک 1G DDR5
RPIPC
چهارهسته کش 12 گرافیک 1G DDR5
۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
-
DELL TOWER   COREI7
DELL
DELL TOWER COREI7
۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7+گرافیک2GDDR5
RPIPC
COREI7+گرافیک2GDDR5
۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7  هشت هسته رم 16
RPIPC
COREI7 هشت هسته رم 16
۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI5+گرافیک 4G DDR 5
RPIPC
COREI5+گرافیک 4G DDR 5
۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI5  گرافیک 2G
RPIPC
COREI5 گرافیک 2G
۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
-
 CORE I3رم4
RPIPC
CORE I3رم4
۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
-
 4 هسته  رم 4 گرافیک 2
RPIPC
4 هسته رم 4 گرافیک 2
۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
-
کیس اداری
RPIPC
کیس اداری
۶۰۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I7 رم 16
DELL
CORE I7 رم 16
۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI5 3470 رم 8
HP
COREI5 3470 رم 8
۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE  I5
HP
CORE I5
۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
-