محصولات

چهارهسته کش 12
DELL
چهارهسته کش 12
۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
-
CPUبا کش12 و گرافیک GEFORCE 2G DDR5
RPIPC
CPUبا کش12 و گرافیک GEFORCE 2G DDR5
۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
-
کیس اکبند با گرافیگ 1G DDDR4
RPIPC
کیس اکبند با گرافیگ 1G DDDR4
۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I5 نسل 3  با گرافیک  8G DDR5
RPIPC
CORE I5 نسل 3 با گرافیک 8G DDR5
۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I7 با گرافیک 6G DDR5
RPIPC
CORE I7 با گرافیک 6G DDR5
۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
COER I7  گرافیک 4G DDR5
RPIPC
COER I7 گرافیک 4G DDR5
۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
کیس اکبند با گرافیک 4G DDR5
RPIPC
کیس اکبند با گرافیک 4G DDR5
۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I5 رم 8گرافیک 1G DDR5
RPIPC
CORE I5 رم 8گرافیک 1G DDR5
۲٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I7 نسل 3 رم 8 با گرافیک 2G DDR5
HP
CORE I7 نسل 3 رم 8 با گرافیک 2G DDR5
۳٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I7 رم8  هارد 1000 گرافیک6G
HP
CORE I7 رم8 هارد 1000 گرافیک6G
۲٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I7 رم 4 با گرافیک 4G
HP
CORE I7 رم 4 با گرافیک 4G
۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
-
چهارهسته کش 8
DELL
چهارهسته کش 8
۹۰۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I5 رم 8 گرافیک 2GDDR5
HP
CORE I5 رم 8 گرافیک 2GDDR5
۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
-
کیس CORE i5 رم4
HP
کیس CORE i5 رم4
۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I7 رم8 گرافیک 1G DDR5
RPIPC
CORE I7 رم8 گرافیک 1G DDR5
۲٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
-
CORE I3 رم 8  گرافیکدار
RPIPC
CORE I3 رم 8 گرافیکدار
۱٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI5 رم 4
HP
COREI5 رم 4
۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 هشت هسته کش 8
DELL
COREI7 هشت هسته کش 8
۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 گرافیک RX550 4G
RPIPC
COREI7 گرافیک RX550 4G
۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
-
دو هسته ای اداری مهندسی بازی
LENOVO
دو هسته ای اداری مهندسی بازی
۶۵۰٬۰۰۰ تومان
-
AMD A4 5300 گرافیک ATI 4G
HP
AMD A4 5300 گرافیک ATI 4G
۶۹۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 گرافیک GT730 4G
RPIPC
COREI7 گرافیک GT730 4G
۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI3 گرافیک 2G DDR5
DELL
COREI3 گرافیک 2G DDR5
۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7 3770
HP
COREI7 3770
۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7  گرافیک GTX 550
RPIPC
COREI7 گرافیک GTX 550
۲٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
-
سه هسته ای گرافیک GRFORCE 210
HP
سه هسته ای گرافیک GRFORCE 210
۷۵۰٬۰۰۰ تومان
-
COREI7  2600هشت هسته
HP
COREI7 2600هشت هسته
۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
-
چهارهسته کش 8
LENOVO
چهارهسته کش 8
۸۹۰٬۰۰۰ تومان
-
کیس اداری وب گردی
RPIPC
کیس اداری وب گردی
۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
چهارهسته کش 12 گرافیک 1G DDR5
RPIPC
چهارهسته کش 12 گرافیک 1G DDR5
۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
-