محصولات

 INTEL XEON+گرافیک 4
DELL
INTEL XEON+گرافیک 4
۲٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
INTEL XEON +گرافیک 1G
DELL
INTEL XEON +گرافیک 1G
۱٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
AMD PHENOME B95
HP
AMD PHENOME B95
۱٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
QUAD 6600+گرافیک 4G
DELL
QUAD 6600+گرافیک 4G
۲٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
INTEL Q9400+گرافیک GEGORCE
LENOVO
INTEL Q9400+گرافیک GEGORCE
۲٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
CORE I3 7100+گرافیک 4
RPIPC
CORE I3 7100+گرافیک 4
۴٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
چهارهسته ای  با کش 12
DELL
چهارهسته ای با کش 12
۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
 چهارهسته کش 12
DELL
چهارهسته کش 12
۲٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
اکبندCPU باکش12
RPIPC
اکبندCPU باکش12
۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
 اکبند4هسته کش12
RPIPC
اکبند4هسته کش12
۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
اکبند 2هسته.کش6
RPIPC
اکبند 2هسته.کش6
۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
CORE I5 نسل3
RPIPC
CORE I5 نسل3
۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
CORE I7/ 6G DDR5
RPIPC
CORE I7/ 6G DDR5
۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
اکبندگرافیک4G DDR5
RPIPC
اکبندگرافیک4G DDR5
۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
اکبند CORE I5نسل2
RPIPC
اکبند CORE I5نسل2
۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
COREI7گرافیک2G DDR5
HP
COREI7گرافیک2G DDR5
۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
چهارهسته کش 8
DELL
چهارهسته کش 8
۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کیس.استوک CORE I5
HP
کیس.استوک CORE I5
۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
COREI7 گرافیک4GDDR5
RPIPC
COREI7 گرافیک4GDDR5
۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
COREI3رم4
RPIPC
COREI3رم4
۱٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
CORE 2 DUO
LENOVO
CORE 2 DUO
۶۹۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کیس اکبندCOREI7
RPIPC
کیس اکبندCOREI7
۴٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
COREI7 هشت هسته
HP
COREI7 هشت هسته
۳٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
کیس استوک 4هسته کش8
LENOVO
کیس استوک 4هسته کش8
۹۰۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
کیس استوک  اداری.مهندسی
LENOVO
کیس استوک اداری.مهندسی
۱۲۵٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
COREI7 گرافیک4GDDR5
RPIPC
COREI7 گرافیک4GDDR5
۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
COREI7 هشت.هسته
RPIPC
COREI7 هشت.هسته
۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
COREI5 گرافیک4GDDR5
RPIPC
COREI5 گرافیک4GDDR5
۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
COREI5 گرافیک4G
RPIPC
COREI5 گرافیک4G
۴٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
INTEL Q6600+گرافیک 4
RPIPC
INTEL Q6600+گرافیک 4
۱٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵