محصولات

WORKSTATION  PRECISION 3620
DELL
WORKSTATION PRECISION 3620
۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
WORKSTATION  PRECISION 3620
DELL
WORKSTATION PRECISION 3620
۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
WORKSTATION  PRECISION 3620
DELL
WORKSTATION PRECISION 3620
۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
WORKSTATION  Z800
HP
WORKSTATION Z800
۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
-
WORKSTATION Z620
HP
WORKSTATION Z620
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
-
WORKSTATION  Z800
HP
WORKSTATION Z800
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
-
  XEON E5 2450 X2
RPIPC
XEON E5 2450 X2
۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
WORKSTATION Z440
HP
WORKSTATION Z440
۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
WORKSTATION  Z420
HP
WORKSTATION Z420
۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
-
WORKSTATION  Z620
HP
WORKSTATION Z620
۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
-
WORKSTATION  Z620
HP
WORKSTATION Z620
تماس بگیرید
WORKSTATION  PRECISION T7500
DELL
WORKSTATION PRECISION T7500
تماس بگیرید
 WORKSTATION Z820
HP
WORKSTATION Z820
تماس بگیرید
 WORKSTATION Z800
HP
WORKSTATION Z800
تماس بگیرید